Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

my teacher – kru joy

my teacher – kru joy

คุณครูจอย ของฉัน 

(ชื่อภาพ รำวงวันลอยกระทง  โดย น้องไอวี่ อายุ 4 ขวบ )

krujoy

*


*

ครูจอยเป็นคุณครูคนประจำชั้นไอดิน (อนุบาล1)  ครูจอยสวย ใจดี และ ยิ้มแย้มเสมอ
ไอวี่ชอบครูจอยที่สุดเลย วันนี้เลยได้โอกาสดี ได้วาดครูจอยรำวง วันลอยกระทง
ใช้สีอะคิลิค ระบายบนผ้าใบ และภาพนี้ได้ให้ครูจอยไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ^^

krujoy4   krujoy3

krujoy2   krujoy1

  ครูจอย กับครูโอเปิ้ล ครูประจำชั้นของหนู

kru3
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *