Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

Kori Kuma – watercolor pencilKORI Kuma – สีไม้ สีน้ำ – ระดับอนุบาล1

น๊าอิ๋วให้หมีโคริมา 1 ตัว เห็นว่าเธอเป็นเด็กหญิง ที่ดีขยันฉลาด

kori

Kori Kuma เป็นน้องของ Relax Kuma หมีจอมขึ้เกียจ  แม่ก็เลยสมทบ
ซื้อกระเป๋าคุมะ ผ้าห่มคุมะ กระบอกน้ำโคริ และโต๊ะเขียนหนังสือคุมะมาด้วย
จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย รีลักซ์ และโคริคุมะ ไอวี่ก็เลยขอวาดโคริดู
เลียนแบบจากโต๊ะเขียนหนังสือของไอวี่เอง ได้หน้าตาน่ารักแบบเนี้ย…

ใช้สีไม้ละลายน้ำ + สีน้ำแบบตลับ

korikuma2

พอละลายน้ำละซึม สีดำปนมาเชียว  เซ็งเล็กน้อย สีหม่นลงเลย
ดังนั้นข้อควรระวังคือปากกาเมจิกกันน้ำให้เลือกที่ไม่ละลายน้ำจริงๆดีกว่า

korikuma1Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *