Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

Dot 1 : cotton brush art ศิลปะจาก สำลีปั่นหู

จุ่ม จิ้ม  ศิลปะจาก สำลีปั่นหู 1

Dot 1 : cotton brush art

(ชื่อรูป สวนดอกไม้ ลายจุด โดยน้องไอวี่ อายุ 4 ขวบ 1 เดือน)

dotdot1

การระบายสีน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้ภู่กันเท่านั้น สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ หลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะใช้ นิ้วมือของเราเอง  สำลี แปรงสีฟัน กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือแม่กระทั่ง ลมเป่า ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
วันนี้เทคนิคเล็กๆ สำหรับเด็กๆ เพิ่มความสนุกในการระบายสี ด้วยคัตต้อนบรัท หรือ สำลีปั่นหู นั้นเอง

* *

สามารถให้เด็กๆวาดรูปที่ตัวเองชอบบนกระดาษ และระบายสีภาพเหล่านั้นด้วย คัตต้อนบรัท
จุ่ม—- จิ้ม  — จุ่ม—- จิ้ม  —  สนุกไปอีกแบบ สามารถฝึกสมาธิ และช่วยฝึกสังเกตจากการผสมสีได้ด้วย

dotdot

 dotdot2

dotdot3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *