Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

ศิลปะผ้าบาติกสำหรับเด็กเล็ก Batik Paint

กิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติก

ชวนไอวี่มาเพ้นผ้าบาติก ที่เสถียรธรรมสถาน
เค๊าจะมีบล็อกเทียนสำเร็จรูปและสีผ้อมผ้าให้ ราคาทำบุญผืนละ 100 บาท
แม่เลือกลายดอกไม้ให้น้องลองเล่นดู

batik1

แม่สอนลงสีกลีบแรกกลีบเดียว นอกนั้นให้น้องลองลงสีดูเอง

batik2

งานเสร็จแล้วสีสวยไหมคะ (ระบายสีบาร์ติกครั้งแรก อายุ 3 ขวบนิดๆ)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *